top of page

ПРОЕКТИ

Училище „Петко Р. Славейков"

още...

Училищен ресурсен център

още...

Подкрепа и социално включване на деца в риск​

още...

Арт школа​ за интеграция на деца в риск към училище

„Петко Р. Славейков"

още...

Рампа за деца с двигателни увреждания

още...

bottom of page