top of page

Арт школа

 

 

Чрез създаване на различни арт проекти се стимулира интеграцията и взаимодействието между деца с увреждания и без увреждания в ЧНУ''Петко Р.Славейков''.

 

Децата са с различни увреждания- двигателни, сензорни, зрителни. Изработват красиви предмети и картини под ръководството на професионалист и няколко доброволци, заедно с други ученици от училището. 

за интеграция на деца в риск

към ЧНУ „Петко Р. Славейков", 2008 - 2012 г.

Някои от децата с увреждания имат специален талант в рисуване на комикси, картини и др. Тази дейност скрепя взаимоотношенията между всички участващи деца и има положителен ефект  за подобряване на микро климата в класовете през учебно време.

bottom of page