top of page

Рампа

Изграждане на рампа за деца с двигателни увреждания

в ЧСОУ „Петко Р. Славейков", 2012 г.

 

Чрез  собствено фондонабиране фондацията усигурява средства от партньори в страната и чужина (Англия, Америка, включително и ученици от училището).

 

Сумата от 5 500 лв. е събрана и предоставена за проектиране и изграждане на рампата за  осигуряване на достъп до училището на ученици с двигателни затруднения. 

 

bottom of page