top of page

Деца в риск

Подкрепа и социално включване

 

на деца в риск

 

Проектът се проведе  в периода 2008- 2010г. , в ЧНУ ’’Петко Р. Славейков’’- гр.София,  с  цел подпомагане на деца от многодетни и социално слаби семейства, на които да се осигури достъп до качествено образование чрез включването им в извънкласни дейности, подсигуряване на специалисти за индивидуални обучения по предмети, за развитие на техния потенциал.

Screen Shot 2013-11-23 at 15.22.59.png
bottom of page