top of page
за нас
проекти
дарение
включи се

Проектът  Изграждане на училищен ресурсен център за подкрепа на образователната интеграция на деца с увреждания" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014  г.

Целта

 

Да се създаде модел на Училищен ресурсен център, чрез който ще се осигури възможност да има индивидуално обучение на децата с увреждания в училище.Запечатано от обектива

bottom of page