top of page

Обучение: "Основни принципи за работа по метода Монтесори"

Приключи нашето обучение за работа с материалите по метода Монтесори. Изпълнени сме с очакване и вярваме, че децата наистина ще бъдат много доволни от новата придобивка. Лекторите Таня Панкрац и Зузи Михайлова прекараха няколко дена с нас и подробно ни запознаха както с философията и принципите за работа, така и с чудесните материали.

Всички бяхме много впечатлени - децата ще учат сложна учебна материя по съвсем достъпен и разбираем за тях начин, абстрактните понятия ще придобиват реални измерения, трудните умения ще се усвояват по забавен начин.

Благодарим на Таня и Зузи за чудесното обучение!

photo 5.JPG
photo 4-1.JPG
photo 3.JPG
IMG_20140904_111931329_HDR.jpg
IMG_20140903_115348326_HDR.jpg
IMG_20140903_115253375.jpg
IMG_20140903_100506848.jpg
IMG_20140903_092854673.jpg
2014-09-05-022.jpg
2014-09-05-020.jpg
2014-09-05-016.jpg

bottom of page