top of page

Изграждане на Монтесори стая

През лятото на 2014г. семейство Таня и Стив Панкратц, от американската организация SEND ‘’Living for hope’’ обогатиха оборудването на стаята в училище ЧСОУ‘‘Петко Р. Славейков‘‘ с материали за работа по метода на Монтесори. Тези материали, наред с развитие на знанията по отделните предмети като роден език, математика, история, география, наука, допринасят за развитието на сензорните и ежедневни практически умения. Целта е децата да развият необходимата им самостоятелност, за да се справят успешно, както с ежедневните си задължения, така и с учебния материал.

IMG_20140902_161522472.jpg
IMG_20140902_161601108.jpg
photo 2.JPG
photo 1-1.JPG
bottom of page