top of page

Кръгла маса в град Костинброд

За популяризиране на проекта сред местната общност, на 29 април 2014г. в гр. Костинброд, се проведе кръгла маса на която взеха участие представители на общината, представител на логопедичният център, директорите на детски градини и учителите от училището- партньор по проекта. Ръководител на кръглата маса бе заместник- директора на СОУ‘‘Д-р Петър Берон‘‘ и координатор по проекта - Ваня Славчева.

P1080982.JPG

bottom of page