top of page

Обучение: "Система за алтернативна комуникация за деца със СОП"

photo 1.JPG

На 4 февруари 2014г. се проведе обучение на учители по поекта на тема: "Системи за алтернативна комуникация с деца със СОП". Логопедът Ирена Крумова представи системата с картинки (PECS) като алтернатива за развитие на речевите и комуникационни умения на децата с различни увреждания. Чрез тази система децата се научават да изразяват своите желания и да правят избор между две и повече предложени дейности.

2014-02-04-1120.jpeg

Етикети:

bottom of page