top of page

Стаята за деца със СОП

Продължава изграждането на стаята, предназначена за допълнителни занимания или за почивка на децата със специални образователни потребности. Макар да не е завършена напълно, децата побързаха да се възползват от новите играчки и съоръжения за забавления.

Техните усмивки ни насърчават да продължаваме този проект с още по-голям ентусиазъм.

bottom of page